APPLY NOW »

BUSINESS CONTROLLER TECH

City:  Solna
Job Function:  Economy, Finance, Controlling

Business Controller Tech

Vill du vara en nyckelspelare i att öka kostnadseffektiviteten och den finansiella transparensen i en av Skandinaviens mest dynamiska och utmanande verksamheter? Tycker du om eget ansvar och att ha ett stort kontaktnät? I så fall kan tjänsten som Business Controller Tech på SAS vara något för dig.
SAS befinner sig nu i en tillväxtfas där det finns en unik möjlighet att vara med att utveckla bolaget. Som Business Controller Tech kommer du att ingå i ett controller-team på 3-4 personer som leds av en teamleader. Ni jobbar alla direkt mot den tekniska verksamheten i SAS. Du rapporterar organisatoriskt till Head of Business Control men ingår även i ledningsgruppen för Supply Chain Management (”streckad linje”). Där kommer du att arbeta som en business partner tillsammans med ledningen för att säkerställa att våra strategiska och taktiska mål uppnås samt jobba med kostnadseffektivisering i diverse projekt och utvecklingsuppdrag. Du fokuserar både på att kortsiktiga finansiella mål uppnås (inom budgetåret) samt projekt som syftar till att stärka vår konkurrenskraft på längre sikt. Vidare kommer du att jobba med att på ett enkelt och tydligt sätt presentera verksamhetens resultat och utveckling i siffror samt driva business case, utvecklings- och kostnadsbesparingsprogram.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

•    Agera stöd till verksamhetschefer i alla frågor kopplade till finansiell styrning, rapportering och resultat
•    Ansvara för enhetens löpande management-rapportering, prognos och budgetarbete
•    Proaktivt utveckla och förfina nyckeltal, beslutsstöd och analyser
•    Projektleda och stötta förändringsprojekt i syfte att öka effektiviteten
•    Stötta förhandlingar (kommersiella samt för större personalgrupper) med benchmarks och analyser
•    Utveckla rapport- och systemstöd för att underlätta verksamhetsuppföljning
•    Stötta och utbilda chefer i syfte att stärka ekonomisk uppföljning och förståelse

Vem är du?

För att lyckas i rollen behöver du känna dig bekväm med grundläggande redovisning och ha en stark analytisk förmåga. Framförallt behöver du dock ha ett stort personligt driv och proaktivitet. Du blir motiverad att tillsammans med verksamheten driva utvecklingen framåt och göra SAS starkare. Du behöver också känna dig trygg med att enkelt kunna omsätta komplex materia till något lättfattligt och gripbart som du effektivt kan kommunicera, anpassat efter olika mottagare.

Vidare ser vi att du har:

  • Flerårig erfarenhet av tidigare tjänster inom Business Control eller liknande (t.ex. ”Big4” eller konsultbakgrund)
  • Erfarenhet av “stakeholder management” och att jobba nära seniora ledare
  • Erfarenhet från en operativ verksamhet med högt tempo och många kontaktytor
  • Hög integritet och kan både ifrågasätta och stå upp för din åsikt
  • Universitetsutbildning inom ekonomi eller liknande på minst kandidatnivå
  • Mycket god kunskap i MS Excel, PowerPoint och BI-verktyg som t.ex. PowerBI
  • Flytande i tal och skrift i ett skandinaviskt språk samt engelska

Har vi väckt ditt intresse?

Detta är en heltidstjänst baserad i Frösundavik, Solna och/eller Arlanda. Resor till främst Köpenhamn och Oslo förekommer då och då. Om du tycker att detta låter intressant och att du stämmer in på beskrivningen, ansök idag med CV och personligt brev. Uttagning sker löpande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.

APPLY NOW »